<< Visszalépés

Akkordfunkciók riffekben

2017.05.03.

A gitár-rovatba ezúttal vendéget hívtam: az itt olvasható anyagot egyik kitűnő hazai gitárosunk, Gyenes Attila készítette. Érdemes kipróbálni, és saját zeneíráshoz is felhasználni a cikkben levő számos hasznos ötletet. Az írás oly módon készült, hogy a zeneelmélettel még csak most ismerkedő gitárosok is át tudják venni a gyakorlati megoldásokat, riffeket, akkordfogásokat. Akik pedig komolyabban érdeklődnek a zeneelmélet iránt, azok a cikkben az elméleti hátteret is megtalálják.

A cikk végén megtalálható Gyenes Attila honlapja, ahol további zenei anyagokat, cikkeket olvashattok, valamint - Landmine művésznéven alkotott - saját zenéit is megtalálhatjátok (és amelyeket mindenkinek csak ajánlani tudok). 

Ezzel át is adom a szót Attilának, én pedig mindenkinek rockban gazdag és kreatív heteket kívánok.  Hamarosan érkezik a Summer EP, és nyár elején lesz újabb gitár workshop is a Mezzoforte hangszerboltban. 

Jónás Tamás

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A zenei elemzések a tanulós szakaszban nagyon fontosak lehetnek: megvizsgálhatunk és megérthetünk zenei folyamatokat, ötleteket meríthetünk, kiinduló pontokat találhatunk saját témáinkhoz, szólóinkhoz, stb. 

Ebben az anyagban két rockos/metálos riff átvilágításáról lesz szó. Nézzük meg, hogyan építkeznek, milyen vonatkozásban használják fel a klasszikus összhangzattan elemeit/szabályait!  

Az első vizsgált téma egy saját dalból származik, amely itt meghallgatható (a lejátszó a szóban forgó résznél indul):  


A példa elég változatos és színes, jól kivehető harmóniamenetekkel, ill. utalásokkal - ezért is választottam. 


Az alaphangnem meghatározása


A harmónia-alapú gondolkodás nem kizárólag az akkordos zenék sajátja: a keményebb zenék is ugyanúgy harmóniákból építkeznek még ha elsőre nem is feltétlenül kivehető. Néha csak az akkordok alapját és kvintjét használjuk („power-chord”), máskor viszont a riffeket építő hangok rajzolják ki a harmóniákat (alap, terc, kvint, szeptim hangokkal operálva).

A fenti dal kezdő riffje egy bontással indul, fisz-cisz-a hangokkal, amiket összeszedvén egy sima moll hármashangzatot kapunk (F#m). A második ütem egy a-hangot, ill. annak tercét tartalmazza. Így ha akkordokkal kellene felírnunk e két ütemet, F#m és A (párhuzamos dúr-moll) hangzatokat kapnánk. A negyedik ütem csak egy picit variálja a másodikat: egy oktávval magasabbra kerül az a-cisz hangköz, ill. bejön a képbe egy gisz-e, ami egy E akkord fordítása, azaz az eredeti F#m hangnem VII. foka*. A lenti tab fölé beírtam a fokokat. 

* A természetes moll VII. fok a pop-rock zenében bevált formula, V. fok helyettesítő domináns funkcióval bír. Az V. fok moll akkordként szerepelne, így dominánsként nem olyan erős az oldása, mint dúrban, vagy harmonikus mollnál; ezért egy olyan emelkedő akkordmenet, mint pl. C-D (VII.fok) -Em egyértelműbben vezet, mint a C-Am (V. fok) -Em. És nem utolsósorban keményebb, tökösebb is:)  Próbáld ki!Fordítások, szólamvezetések 


A következő ütem (b-riff, video: 24:10) első akkordja egy D, terc-basszusra fordítva, amit a keményebb zenékben sok helyen látni-hallani. A torzított hangszínek olykor nehezebben viselnek el teljes akkordokat, így sokszor váltják ki őket ilyen fordításokkal, ahol is az alaphangot egy oktávval felemelik, s így a terc lesz a basszushang. Ezzel egy bővített kvintet kapunk, ami mindenképp érdekes hangzás egy riffben. 

A D-t ugyanebben az ütemben egy E7 követi (gisz-d, h-basszussal). A 2. ütem egy F#m a-basszussal, a 3. és 4. ütem már egyértelműbb: Gmaj7 és C#7b9. A sok perbasszus (jelen témában D/f#, E/h - ahol is a D és az E az akkordot jelöli, a perjel utáni hang a basszust) egy speciális ereszkedés miatt van: ez a szólam kirajzol egy lefelé lépkedést: d-h-a-g. 

A hangnem továbbra is F#m, a D VI.fok, az E VII., a C#7 V. fok mollos színezőhanggal (9b). A Gmaj7 eredetileg nem akkordja a hangnemnek, de ha fordításként fogjuk fel, megfelel a C#7 késleltetésének*, vagyis egy C#sus7-nek - vagy akár a C#7 tritonusz-cseréje is lehet. 

Érdemes a fordításokkal eljátszogatni, sok-sok jó dolgot hozhatunk ki belőlük.

*Szintén bevált trükk: próbálj ki egy V. fokon lévő akkordot előbb úgy, hogy a terce helyett a kvartját fogod bele, majd kövesse a sima terces akkord! Ez adja a késleltető hatást. (A fenti példában a C#7 kvartja a fisz, ami a Gmaj7 szeptimje). 


A c-riff (24:18) a fenti a-riff akkordjait hozza direktebb formában, simán kvintekkel (felette szól a fődallam). 


Gyors és masszív hangnemváltást hoz a d-riff (24:58): átugrunk a-mollba, némi kromatikus lépkedést behozva: a-g-fisz-f. Hangsúlyos az a és az f hang (I., ill. VI. fok), és a végén a gisz is, ami az a-harmonikus moll skála hangja - s bár nem jelenik meg teljesen, mégis domináns akkordot sejtet, ez ugyanis az V. fokú E akkord terce. Mint látható, egy skála alapú riff bizonyos hangjai is mennyire fontos, akkord-leíró szerepekkel bírnak. 

 A 3. ütemben megjelenik a blues skála is (disz, blue-note), a 4. ütem pedig a klasszikus IV-V-I kadenciát írja le fordításokkal (D-E-A), ellentétes szólammozgásokkal. A második befejezésben levő F-E váltás ugyanez, csak ott IV. helyett VI. fokkal (25:12-től). 

Végül a harmadik sorban (a videóban 25:28) egy újabb klasszikus akkordmenet látható: F-Hm7b5- E7-Am (VI-II-V-I). 

Kétszólamú riffek 


Van még egy klassz trükk, amivel fokozhatjuk a harmónia-alapú hangzást: ha riffjeinket kétszólamúvá alakítjuk. Ez kicsit hasonló ahhoz, amikor a gitárszólam mellett színesít még egy szintisáv, ami esetleg bővebb akkordokat hozhat a gitár alá. Itt viszont kettébontjuk a harmóniákat, s így nyerünk egy speciális, nagyon érdekes hangzást. Remek lehetőség, hogy témáinkat egyedivé varázsoljuk!

A fenti dal bevezető témájában egy gitárszólam mindössze két-két hangot fog (így torzítottan sem lesz kásás a hangzás). Az első akkordban az egyik gitár az Fm alap-kvintjét játsza, a másik pedig a színezést (hozzáadásra kerül a g, ami egy oktávon kívüli szekund). A második akkordban cserélünk: az első szólam fordít (terc-basszus), a második alap-kvintet hoz. A harmadik akkord még érdekesebb: a basszushang egyáltalán nem jelenik meg (ezt a basszusgitár játssza), viszont az első szólamban a terc mellé bekerül még a szeptim is (desz és asz); a másik szólamé a kvint és az oktáv. A negyedik akkordnál az első szólam alap és kvint, a második pedig terc és szeptim (e és bé). Az akkordmenet tehát: I-VI-IV-V. 
A dal verze részében marad az Fm hangnem, de kissé átalakul az akkordmenet. 

Az első három fogás egyértelműen rajzolja ki az akkordokat, szintén két részre bontva. A Bb7 picit kibillenti a hangulatot (moll akkordot dúrra cseréltünk); az utolsó C7 pedig újra visszavezet a kör elejére (V-I oldás). 

A különféle színezőhangok mindig hatással vannak a hangulatokra, ezekkel is érdemes eljátszogatni, kipróbálni minél többfélét. 

A két-két szólam két oldalra keverése biztosítja, hogy tiszta, de mégis egybeolvadó hangzást kapjunk. Próbáljuk feljátszani és oldalra keverni a két szólamot! 
Hogyan és mit is hasznosíthatunk mindebből? 


• ha van egy témánk, vizsgáljuk meg akkordmenet-szempontjából; ha netán túl egysíkúnak találjuk, behozhatunk vagy hangsúlyozhatunk további fokokat, amik feldobják, színesebbé teszik


• kiindulhatunk egyszerűbb akkordmenetekből is (pl. IV-V-I vagy II-V-I), akár bontásokból is, és ezekből is kreálhatunk riffeket, variációkat


• alkalmazzuk a fordításokat, próbáljunk basszusmeneteket alkotni, lehetőleg szekund-lépésekkel, ezek mindig jól szólnak


• próbáljunk akkordokat kettébontani, nézzük meg, milyen hangzásokat nyerünk a szólamok összhatásával! Ha a fentieket kitartóan próbálgatjuk, később már hallásból is megy, és jóval ötletesebb, színesebb témákat írhatunk, kiléphetünk megszokott sémáinkból.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szerző: Gyenes Attila

Honlap: http://landmine.uw.hu/index.php?p
Facebook: facebook.com/Gitároktatás-200906346723692
Jónás Tamás eddigi összes gitár-anyaga:

- Váltott pengetési gyakorlatok
- Zongora-tapping
- A 100. gitár-anyag
- Rock szóló hangnemváltásokkal
- Négy zenei alap örömzenéléshez
- Akkordmenetekből készített riff
- Akkordmenet két szólamból
- Kreatív kihívások:mit tegyünk,ha nem „jön“ a zene?
- Akkordfunkciók riffekben
- E-dúr,Cisz-moll,Fisz-dúr akkordmenet hangszerelése
- Akkordmenet díszítése üres húrokkal
- EP írása: az ötlettől a kész zenéig
- Meet and shred!
- Váltott pengetési gyakorlat
- 5 bund széles skála
- 1 szóló - 4 stílus (jazz, blues, rock, metál)
- Drop hangolású riffek és pengetési gyakorlatok
- Friss tapping-gyakorlatok
- Jeff Loomis - Chosen Time
- Dallamvezetés
- Pentaton skála és tapping
- Egyszerű saját zenék looper használatával
- Négy egyszerű gyors rock futam
- A ritmusérzék edzése: 4/4 helyett 5/4
- A tremolókar trükkjei
- Az utolsó 9 bund
- Alternatív rock-skálák
- Ne a kéz gitározzon!
- Saját zenei alapok készítése
- Ötletek merítése saját alkotáshoz
- Gyors futamok pentaton skálából kiindulva
- Rock gitárszólók díszítésének néhány trükkje
- A gyors pengetés egyik trükkje
- Feeling Good - big band és inspiráció
- Kvintek,kvartok és kvarkok
- A gitárszóló felépítésének szempontjai
- Ha a zenei alap hangnemet vált...
- Hányféle egyensúly létezik?
- Kettős és hármas fogások a gitárszólóban
- Tizenhatodos futamok érdekes hangközökkel
- Akkordos tapping
- A bővített akkord rejtelmei
- Király István szólója a gitárverseny zenei alapjára
- Az olasz virtuóz,Gianluca Ferro gitár-trükkjei
- Egy riff - 12 fok
- Oktávok
- Egy könnyű példa-szóló a gitárverseny zenei alapjára
- Díszítések - gitárszóló,teljes TAB,zenei alap
- A Malmsteen-féle harmonizálási trükk
- Az üveghangok típusai
- Akkordmenet két gitárszólamból összerakva
- Ötletek a blues kör V. fokára
- Dirty Rock solo
- Csúszások és fekvésváltások - élet a skáladobozon kívül
- A legnagyobb metál-arc,Händel
- További 5 szokatlan gitár-trükk
- Szokatlan gitár-trükkök
- Mentális gyakorlás a gitáron
- Mindig legyen váratlan elem a riffjeidben
- Riff és szóló felépítése
- Ritmikai forgás a gitárszólóban
- Hangszerelési ötlet - egyetlen riff kétféle hangulathoz
- Hogyan szólózzunk jazz akkordmenetre?
- A hangköz-trükk - izgalmas hangzások sima moll skálából is
- A dór skála használata - Blues-funk-fusion hangnemváltásokkal
- Mixolíd hangulat - Legelő jakok a Himalája-fennsíkon
- Fríg hangulat - varacskos disznó metál
- Modális skálák használata - a líd hangulat
- Funk-rock zenei alap és szóló,fusion elemekkel tarkítva
- Széles skálák magas fekvésekben
- A tiszta kvart szélességű skálák használata
- Legato,tapping,kettősfogások és gyors váltott pengetés beépítése a gitárszólóba
- Arpeggio,hibrid pengetés,üres húrok és oktávok beépítése a gitárszólóba
- Szokatlan riffek - hibrid pengetés és jazz akkordok
- Gitárszóló az egymillió dolláros akkordmenetre
- Classic rock gitárszóló felépítése - modern felhangokkal
- Az ismétlődő motívumok fő típusai
- Hogyan készítsünk teljes instrumentális gitár-számot?
- Tájékozódás a gitár nyakán
- Hibrid pengetés,tapping,sweep picking és legato
- Matek metál
- Metál riffek többféle skálából összegyúrva
- Így készíthetsz egyszerű ismétlésekkel hatásos gitárszólót
- Hangnemi erőszak
- Slágerrecept - szétdobált kromatika,megkevert belső ritmusokkal
- Vámpír blues
- 2 hang 22 másodpercen át
- Filmforgatás gitarral
- Gitárszóló felépítése majonézzel
- A lokriszi sáskák támadása - ritmusgyakorlat
- Zene és pálinka - a fokok fontosak
- Kontrasztok alkalmazása a gitárszólóban
- Hogyan tehetjük érdekessé a gyors futamokat?
- Minden idők egyik legjobb gitárszólója
- Motívum-töredék és sárkány-tetoválás
- Szabadon szárnyaló szólók
- Tudnak-e a rénszarvasok gitározni?
- Az egyenes arpeggiók támadása
- Tudatos rock´n roll
- Joe Satrucci vagy inkább John Petriani?
- Mitől érdekes egy gitárszóló?
- Marco Sfogli-szólórészlet a "Petrucci Style" videóból