<< Visszalépés

A legnagyobb metál-arc, Händel

2013.10.09.

   Ezen  a héten a legnagyobb metál-arcról írok. A neve: Georg Friedrich  Händel. De mivel közel fél évszázadon át élt Angliában, ezért  ő maga is George Frideric Handel-nek írta a nevét.
 
   He is  the greatest. És nem csak én mondom ezt: a zenetörténet  legnagyobb zeneszerzői közül Bach, Haydn, Mozart és Beethoven is  Handel-t tartotta a legnagyobbnak. Persze úgysincs ilyen, hogy  „legnagyobb” mert a zene nem erről szól, hogy rangsorolunk.  Úgyhogy csak azért írtam ezt az érdekességet, hogy még  kíváncsibbá tegyelek titeket, és hogy egy méltatlanul kevéssé  ismert zeneszerzőre irányítsam a GitárShop reflektorfényét.

   Handel tudott élni. Szeretett utazni, enni, a társaság középpontja volt, kitűnően képviselte a saját érdekeit, új vizekre merészkedett, a saját pénzét is kockára tette a zenei terveiért, grófokkal, bárókkal és a királyi család tagjaival tartotta a kapcsolatot, de emellett senki sem értette meg a mindennapi embereket úgy, mint ő. Rendszeresen adakozott a szegényeknek, nem is kis összegeket.  Kitűnő humora volt, évtizedig emlegették az aranyköpéseit. Kitartó, céltudatos és előrelátó volt. Szenvedélyesen szerette, amit csinál. Közvetlen csatornája volt az ihlethez, rendkívül gyorsan írta meg a zeneirodalom legszebb művei közé tartozó zenéit.

   Ő volt minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője. Hallgassátok meg ezt a zenét, és a nap is kisüt!
 
   Handel egyszerűen  csodálatos zenéket írt. Egyazon évben születtek Bach kollégával,  és bár Bach zeneszerzői nagysága előtt is bármikor meghajlok  (és a titkárnőim is ezt teszik, de ez most mindegy), de mégis  Handel zenéjében találtam meg az igazi varázslatot.
 
   Handel  rengeteg operát is írt, és most az Ottone című (1722-ben írt)  operájának egyik áriájának bevezető részét nézzük meg,  dallamvezetés, szólamok és harmóniák szempontjából.  Feljátszottam az ária hangszeres nyitányát, amelyet itt  hallgathattok meg:
  
 
    
 
   A nyitánynak a  kottáját is idemásolom (a forrás már public domain, úgyhogy  szabadon oszthatom meg):

  
 
  
Már  ránézni is csodálatos erre a partitúrára. Mindjárt leírom,  hogy mit hogyan érdemes nézni. Az elmúlt egy évtizedben az a  felbecsülhetetlen áldás ért engem, hogy eljátszhattam kottából  Handel életművének nagy részét, amely közel tízezer oldalnyi partitúrát jelent. Szinte az összes operájának,  oratóriumának, hangszeres műveinek a kottájához hozzájutottam  (köszönet érte többek között a Zeneakadémia könyvtárának),  és a létező legnagyobb gyönyörűségek egyike (hangsúlyozom:  EGYIKE) az, amikor leülök a gitárral egy Handel-partitúra elé,  és megpróbálom a szólamokat egyszerre eljátszani (ami persze  gitáron lehetetlenség, de az oktávok okos dobálásával azért  sokat el lehet érni).  


Először  is, az előjegyzés 3b. A barokk zene érdekessége, hogy néha egy  módosítójellel kevesebbet írtak ki. A barokk korszak zenéinél a  hangnem megállapításához az előjegyzésnél biztosabb mód a  tonális szerkezet vizsgálata. A 7. ütem közepén nyilvánvalóan  egy F-moll akkordon fejeződik be a hangszeres rész, tehát ez  igazából egy 4b-s F-moll ária.  

 
  
 
   Most a  kulcsokról: négyféle kulcs is található ebben a 7 ütemben. A  violinkulcsot mindenki ismeri. Ez egy G-kulcs, amelynél az  egyvonalas g hang a második vonalon van.


   Az  altkulcs vagy brácsakulcs (nem meglepő módon) elsősorban a  brácsa-szólamoknál használatos. Ez egy C-kulcs, amelynél az  egyvonalas c hang a harmadik vonalon van.  
 

   A  tenorkulcsot többek között a cselló és a nagybőgő magasabb  dallamaihoz használják, és régebben a tenor énekesek számára  is ebben a kulcsban írtak (ezt ma már violinkulccsal,  oktávtranszponálással oldják meg). Ez is C-kulcs, amelynél az  egyvonalas c hang a negyedik vonalon van  
 

   A  basszuskulcsot sokan ismerhetik, akik zongoráznak (vagy például  basszusgitároznak). A basszuskulcs F-kulcs, amelynél a kis f hang a  negyedik vonalon van.
 
  

 
   Tudom,  hogy sok gitáros nem használja az ötvonalas kottát, de ha eddig  eljutottál az olvasásban (márpedig eljutottál, különben nem  olvasnád ezt), akkor most az egyszer próbáld ki ezt, és nézd  végig velem ennek a gyönyörű zenének a kottáját!  
 

   Az ütemmutató:  12/8. Ez az ária úgynevezett siciliana stílusban íródott, amely  szinte mindig 12/8 (nagy ritkán 6/8), és pontozott ritmusok  jellemzik. Mindig szomorú, mollos jellegű. Alessandro Scarlatti  hozta be a köztudatba. (Ő is egy metál-arc volt, szintén  rizsporos parókával, amely a hair metal korai előfutára.)  
    Nézzük  akkor a dallamvezetést! Az első hegedű dallama kis szekund  lépéssel indul C-ről. Én a gitáron a H-húr 1. bundját  használtam, de tudni kell, hogy gitár esetén a violinkulcshoz  képest egy oktáv eltérés lenne hivatalosan (azaz a gitárkottát  violinkulcsban írják, de a hangzáshoz képest egy oktávval  magasabban).  
 

   A  főtéma dallama: C Db Db Db C Bb C F F G Ab E F
 
   (a két  F hang között egy oktáv van, és szokás szerint a leszállított  H hangot Bb-nek írom, nemzetközi módon).  
 

   A heti kérdés: mit keres az E hang ebben a 4b-s hangnemben?  Az első helyes megfejtő letölthető ajándékcsomagot kap.


   A  második hegedű fél ütemmel később lép be, és egy kvinttel  lejjebbről indítva hozza ezt a dallamot, azaz G hangról. Próbáld  meg eljátszani G-ről indítva a témát, kotta nélkül, a fenti  első szólam hangközlépéseit ismételve! A hangnem: F-moll. A  kezdőhang legyen az üres G-húr.  
 

   A  brácsa és a cselló egyszerre lép be, további egy ütemmel  később, és itt megint C hangról indul a dallam, persze egy  mélyebb oktávban, mint a hegedű esetén. Mivel én hathúros  gitáron játszottam el a zenét, így az A-húr 3. bundjáról  indítottam a basszus dallamát. A partitúrában a 2. ütem végén,  a legalsó sorban megjelenik a tenorkulcs, amely jelzi, hogy most a  cselló magasabb hangjai következnek. A 4. vonalon levő hang az  egyvonalas c, mint fentebb említettem.  
 

   A három  dallam egy laza fugato-t alkot. A fúga szót mindenki ismeri, főleg  aki nemrég újította fel a fürdőszobáját. A fúga a polifónia  „zászlóshajója”, mint egy Audi A8. (A polifónia olyan zenét  jelent ahol minden szólam egyenrangú és önállóan mozog.) A  fugato pedig egy rövid, fúga-szerű szakaszt jelent, amelynek során  egy motívum „végigmegy” a szólamokon.  
 

   És bár a polifónia  alapvetően nem a harmóniákra van kihegyezve, hiszen a polifonikus zene a dallamvonalakra és az  ellenpontokra épül, de azért így is csodás harmóniák jelennek meg.  Főleg, ha Handel ül az üres kottáspapír előtt egy lúdtollal!
 

   Nézzünk  néhány példát: a 3. ütem első pillanatában az 1. szólamban F  hang szól, a 2. szólamban C hang szól, a brácsa és a cselló  pedig Db-t játszik. Db-C-F, ez egy szép maj7-es akkord,  alaphang-nagy szeptim-nagy terc fordításban, kihagyott kvinttel.
 

   3. ütem  7. nyolcada, azaz a „félpálya” utáni pillanat: basszus: C,  második hegedű: Bb, első hegedű: E. Ez egy C7. És természetesen  ez a domináns szeptim az 5. fokon van, hiszen F-mollban vagyunk, és a skála 5. hangja a C hang.
 

   És most  sárkány-kromatika indul a basszusban!  Fúziós jazz 1722-ből:)  A 3. ütem legvégén indul a kromatika egy F hanggal. Itt már  visszajött a basszuskulcs, és belép a nagybőgő. Handel tudja,  hogy a sárkányos részt kell kiemelni! A basszus dallama:  F-E-Eb-D-Db-C (idáig tart a kromatika), majd F, Bb, Eb (itt ér  véget a 4. ütem) és az 5. ütem elején Ab hangon állunk meg.  
 

   Az 1.  hegedű a 4. ütem közepe előtt, azaz pontosan fél ütemmel a  basszus után megismétli a kromatikát, szintén F-ről: ez is  F-E-Eb-D-Db-C. How much cooler can you get?  
 

   Nézzük,  milyen harmóniák jönnek ki ebből a többszörös kromatikából!
 

   A 3. ütem utolsó  pillanatában az összes aktív szólam F-et játszik. Ez a sárkány  elrugaszkodása előtti pillanat.
 

   A 4. ütem  harmóniái, sorrendben (mindig a basszus hangját írom előre, majd  brácsa, második hegedű, első hegedű)  
 

E-C-G, azaz egy  C-dúr fordítás, C/E  

Eb-G-C, azaz C-moll,  szext fordításban, de a brácsa és a második hegedű  ravaszul "cserélt", így a dallamban is van mozgás,  nemcsak a basszusban  

D-F-C, azaz Dm7  

Db-F-Bb-F, azaz  Bb-moll 1. fordításban, tetején még egy F hanggal (itt lépett be  az első hegedű, tehát innentől a legfelső hang kromatikusan süllyed majd, Db-ig).  

C-G-Bb-E, azaz C7  

F-F-A-Eb, azaz F7  (itt most egy kis I-IV blues zajlott volna, ha a C lenne az I.)  

Bb-F-Bb-D, azaz Bb7  

Eb-Eb-G-Db, azaz Eb7  (az utolsó négy akkord a kvintkörre felhúzott négy domináns  szeptim, mindig tiszta kvarttal arrébb)  
 
5. ütem eleje, itt  állunk meg: Ab-Eb-Ab-C,  azaz Ab-dúr, szép V-I zárlat került ide.  
 


   Tehát a harmóniák  a 3. ütem legvégétől az 5. ütem elejéig:  
 
   F(m), C/E, Cm/Eb,  Dm7, Bbm/Db, C7, F7, Bb7, Eb7, Ab  
 

   A felvételemen ez a  rész 0:13-0:19 között hallható.  
 

   Végül  az ária bevezetőjének végéről pár mondatot: a zárlat nagyon  szépen alakul ki. Az 5. ütem 7. nyolcadában (félpályánál) a  hangok: Db-Bb-F-G, azaz a két hegedű között szekund-súrlódás  van (F és G, nagy szekund). Ha a Db-t vennénk itt alaphangnak,  akkor ez egy lídes hangulatú akkord lenne, Db-dúr, felemelt 4.  fokkal (G), és hozzátéve még a 6. fokot (Bb). Amúgy Handel  idejében a móduszok háttérben voltak, a dúr-moll rendszert  használták, a többi görög móduszt sosem célzottan hozták elő.
 

   Viszont  nem a Db az alaphang. Ha jobban megnézzük az akkordot, akkor ez egy  félszűkített akkord 2. fordítása. Az akkord egy G-Bb-Db-F, azaz  egy Gm7b5, más jelöléssel Gø7. Funkció szerint ez egy iiø7,  amely zseniálisan vezet rá az V-re, azaz a dominánsra: a Db-Bb-F-G  akkord után C-C-E-G jön, azaz mindegyik szólam a lehető legkisebb  mozgást végzi: szekundlépést, miközben az akkordok tetején  végig a G van ott, közös tetőpontként. 0:21-nél indul a  Gm7b5/Db akkord (érzed, milyen feszült?) és 0:23-nál oldódik  kicsit a feszültség (de még nem teljesen, hiszen a dominánsra  léptünk), ott jelenik meg a C akkord (6. ütem eleje).


Majd  0:26-tól egy oktávval lejjebb megismétlődik a dolog: ravaszul, a  tonika helyett ismét elindul a iiø7-V a 6. ütem közepétől. Az  igazi feloldás a 7. ütem közepén jön, ahol a brácsán kívül  minden hangszer az I akkord alaphangját játssza (F), a brácsa  pedig a kis tercet hozza szerényen (Ab), ilyenkor sosem kerülhet az  akkord tetejére a kis terc. (A gitár-átiratomban a brácsa került itt feljebb, hat húr elég kevés. Éljen Tosin Abasi.)
 

   Ja, és  a teljes nyitány 6 és fél ütemes, 12/8-ban. Matek metál  Handel-módra:)  
 

   Köszönöm, hogy  végigolvastad! Tudom, hogy rengeteg minden szerepel itt, de érdemes  végigtanulmányozni. Hallgassatok Handel-t, és az életetek  vidámabb lesz.
 

   Köszönetem  jeléül mára is tartogatok egy meglepetést: lekottáztam egy  arpeggiót a Breaking Through szólómból (Jam Track Central zenei  alap). A szóló:  
 
    
 
   Az arpeggio 0:17-nél  indul, és szokás szerint az „egyenes arpeggio” kategóriába  esik, csúszással megtűzdelve.
 

   A TAB:

 
 
  
 

   E heti  ajánlómban is egy kitűnő gitáros szerepel, de őt a legtöbben a  zenei újságírói tevékenységéről ismerhetik. Danev György  kapta az elmúlt hétvégén a Hangfoglaláson a zenei szakma által  megszavazott díjak közül az „Év Zenei Újságírója” díjat.  Gyuri egészen hihetetlen mennyiségű világsztár zenésszel  csinált interjút: Steve Vai, Joe Satriani, Steve Morse, John  Petrucci, Steve Lukather, Yngwie Malmsteen, George Lynch, Tony  MacAlpine, John 5, Nuno Bettencourt, Gus G., Jason Becker, Jeff  Loomis, Doug Aldrich, Reb Beach, Kip Winger, Billy Gibbons, Alex  Skolnick, Geoff Tate, Richie Kotzen, Paul Gilbert, Allan Holdsworth,  Mattias IA Eklundh, Andy Timmons… és ez tényleg csak ízelítő.  


A tavalyi  gitárversenyemen Danev György a 9 zsűritag egyike volt, és egyben ő az utóbbi 30 év rock-történelmének  két lábon járó lexikonja. Ha az utóbbi 30 évben egy lemezen a  többi hangszer mellett gitár is szerepelt, akkor Gyuri ismeri azt a  lemezt. És a számlistát. És pár érdekes történetet a  lemezről. És valószínűleg meg is van neki a lemez eredeti CD-n.  És jól ismeri a gitárost. És a lemezeit, sorrendben. És az  együtteseit. És pár érdekes történetet az illetőről. És  valószínűleg interjút is készített már vele. Vagy ha nem,  akkor most tervezi.  

 
   Egyszóval szívből  gratulálok Danev Gyurinak a megérdemelt elismeréshez!

 
 
  
Ha  van gitárral kapcsolatos kérdésed, akkor itt kommentben is  felteheted, vagy a honlapomon keresztül emailben is el tudsz  engem érni. Jó gitározást, találkozunk egy  hét múlva!


Szerző:  Jónás Tamás

http://jonastamas.com
http://facebook.com/jonastamas
Fórum: http://hangmester.hu/forum.php?topik=267&start=0

 

További gitárleckék

- Gitárlecke: További 5 szokatlan gitár-trükk
- Gitárlecke: Szokatlan gitár-trükkök
- Gitárlecke: Mentális gyakorlás a gitáron
- Gitárlecke: Mindig legyen váratlan elem a riffjeidben
- Gitárlecke: Riff és szóló felépítése
- Gitárlecke: Ritmikai forgás a gitárszólóban
- Gitárlecke: Hangszerelési ötlet - egyetlen riff kétféle hangulathoz
- Gitárlecke: Hogyan szólózzunk jazz akkordmenetre?
- Gitárlecke: A hangköz-trükk - izgalmas hangzások sima moll skálából is
- Gitárlecke: A dór skála használata - Blues-funk-fusion hangnemváltásokkal
- Gitárlecke: Mixolíd hangulat - Legelő jakok a Himalája-fennsíkon
- Gitárlecke: Fríg hangulat - varacskos disznó metál
- Gitárlecke: Modális skálák használata - a líd hangulat
- Gitárlecke: Funk-rock zenei alap és szóló, fusion elemekkel tarkítva
- Gitrálecke: Széles skálák magas fekvésekben
- Gitárlecke: A tiszta kvart szélességű skálák használata
- Gitárlecke: Legato, tapping, kettősfogások és gyors váltott pengetés beépítése a gitárszólóba
- Gitárlecke: Arpeggio, hibrid pengetés, üres húrok és oktávok beépítése a gitárszólóba
- Gitárlecke: Szokatlan riffek - hibrid pengetés és jazz akkordok
- Gitárlecke: Gitárszóló az egymillió dolláros akkordmenetre
- Gitárlecke: Classic rock gitárszóló felépítése - modern felhangokkal
- Gitárlecke: Az ismétlődő motívumok fő típusai
- Gitárlecke: Hogyan készítsünk teljes instrumentális gitár-számot?    
- Gitárlecke: Tájékozódás a gitár nyakán    
- Gitárlecke: Hibrid pengetés, tapping, sweep picking és legato    
- Gitárlecke: Matek metál   
- Gitárlecke: Metál riffek többféle skálából összegyúrva    
- Gitárlecke: Így készíthetsz egyszerű ismétlésekkel hatásos gitárszólót    
- Gitárlecke: Hangnemi erőszak   
- Gitárlecke: Slágerrecept - szétdobált kromatika, megkevert belső ritmusokkal    
- Gitárlecke: Vámpír blues   
- Gitárlecke: 2 hang 22 másodpercen át   
- Gitárlecke: Filmforgatás gitarral   
- Gitárlecke: Gitárszóló felépítése majonézzel    
- Gitárlecke: A lokriszi sáskák támadása - ritmusgyakorlat    
- Gitárlecke: Zene és pálinka - a fokok fontosak    
- Gitárlecke: Kontrasztok alkalmazása a gitárszólóban    
- Gitárlecke: Hogyan tehetjük érdekessé a gyors futamokat?    
- Gitárlecke: Minden idők egyik legjobb gitárszólója    
- Gitárlecke: Motívum-töredék és sárkány-tetoválás    
- Gitárlecke: Szabadon szárnyaló szólók    
- Gitárlecke: Tudnak-e a rénszarvasok gitározni?    
- Gitárlecke: Az egyenes arpeggiók támadása    
- Gitárlecke: Tudatos rock´n roll   
- Gitárlecke: Joe Satrucci vagy inkább John Petriani?    
- Gitárlecke: Mitől érdekes egy gitárszóló?    
- Gitárlecke: Marco Sfogli-szólórészlet a "Petrucci Style" videóból


Jónás Tamás összes gitárleckéje itt >>>


Kommentek száma - 5

2013.10.10. 23:03:35
lemaradt a vége:

...szinte csak Handel CD-ket vinnék. :)
2013.10.10. 12:02:50
@abitet: helyes a válasz, írj egy email-címet és küldöm az ajándékcsomagot.

@András: bár ennél a szakasznál még nincsenek harmóniák, mert csak az 1. hegedű szól, de ennek ellenére jó irányban gondolkodsz. Ha még megírod, hogy hogyan hívják az az (ideillő) skálát, amelynél már eleve C-dúr vagy akár C-dúr7 jön ki az V. fokon, akkor te is nyertél egy ajándékot.

@Tomi: köszönöm, örülök hogy tetszett!:) Igen, egy lakatlan szigetre szinte csak H
2013.10.10. 09:20:23
Remek kis cikk :)

Handel nagy arc volt, szeretjük :)
2013.10.09. 21:33:00
Vagy, a moll V. fokból csinált dúrt, C alaphang mellé nagy terc E hanggal
1. abitet
2013.10.09. 16:19:56
Az ˝e˝ hang az f-moll vezetőhangja